Wednesday, August 19, 2009

Hình Ảnh Sinh Hoạt tại Úc Châu

Lê Văn Thắng bên trái. Bên phải là anh Lê Trọng Hưng (cựu Đại Úy Công Binh, nguyên Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/Tây Úc).
Hình chụp trong ngày Long Tân (Vietnam Day, 16/06/09).

Monday, July 27, 2009

Họp Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Đế 2009
Dai Hoi Ky 8 / 2007
Đại Hội Kỳ 9


Hình Ảnh Đại Hội Kỹ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội


Phạm Đức Trí và Phạm Hòa / Beach BLVD Stanton, California

Hàng đứng
Vinh, Nam, Hòa Huy, Tùng San Jose, Phú, Thêm, Trí Georgia, Anh Chị Hạnh San Diego.
Hàng ngồi
Minh, Tâm, Quang, Minh Phạm, Minh Vũ, Phong Baby