Wednesday, August 19, 2009

Hình Ảnh Sinh Hoạt tại Úc Châu

Lê Văn Thắng bên trái. Bên phải là anh Lê Trọng Hưng (cựu Đại Úy Công Binh, nguyên Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/Tây Úc).
Hình chụp trong ngày Long Tân (Vietnam Day, 16/06/09).

No comments: